Educatio

TIOP-1.1.1-12/1 és KMOP-4.6.1/D "Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban"

 • 2013. 05. 30.

A kiemelt projekt megvalósításának kezdete 2013. január 1.

A projekt rövid leírása

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll. A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlen a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztése, és ehhez az oktatás minőségének javítása. A köznevelési intézmények informatikai eszközellátottsága a korábbi nagymértékű fejlesztések ellenére nem éri el a folyamatosan növekvő felhasználási igényeket. A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében ezért elengedhetetlen az oktatás modern eszközrendszerének és alkalmazásoknak használat-orientált megjelenése.

Alapvető cél a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák fejlesztése és az ismeretek átadása érdekében – a köznevelés minden szintjén – a szükséges infokommunikációs (IKT) infrastrukturális feltételek megteremtése, figyelembe véve a köznevelési intézmények eddigi tapasztalatait és igényeit, illetve a sajátos nevelési igényű és nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók integrációját célzó erőfeszítéseket is.

A TIOP-1.1.1-12/1 kiemelt projektként avatkozik be a fenti célok elérése érdekében, az alábbi részcélokra koncentrálva:

 • A köznevelési intézményekben álljon rendelkezésre
  • az IKT-készségek elsajátításához szükséges, egyenlő hozzáférést biztosítóinfrastruktúra,
  • a pedagógiai munkát támogató informatikai és digitális eszközrendszer,
  • olyan informatikai infrastruktúra, amely lehetővé teszi a tanulói előremenetelt, a teljesítményt mérő és tehetségeket nyomon követhetővé tévő eszközrendszer hatékony alkalmazását,
  • a közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, tartalomszolgáltatást támogató infrastruktúra.
 • Csökkenjen a digitális leszakadás mértéke, különös tekintettel
  • a sajátos nevelési igényű, és
  • a hátrányos helyzetű tanulókra.
 • A pedagógusok körében váljon általánossá az IKT eszközök és módszerek alapszintű ismerete, használata, és a közreműködésükkel terjedjen el az iskolákban az elektronikus adminisztráció.


A projekt célcsoportjai

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 7.§ (1) alapján

 • Az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő általános iskolai,
 • gimnáziumi,
 • szakközépiskolai,
 • szakiskolai,
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmény, valamint a
 • kollégium, többcélú intézményként.

A fentiekben felsorolt feladatokra a megítélt támogatás összege: 9.395.600.000 Ft

A projekt ütemezése, főbb állomásai

A projekttel kapcsolatban felmerült kérdéseire a Súgóban kaphat választ. Amennyiben maradt még nyitott kérdése, a következő elérhetőségeken teheti fel azokat:

tiop111@educatio.hu

telefon: 06-1-477-3109

Kapcsolódó oldalak:

Projekt megnevezése:
Intézményi informatikai infrastruktúra
fejlesztés a közoktatásban
(TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001)