Educatio

TÁMOP-4.2.5-09 "Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban"

  • 2013. 06. 05.

dtk_logoA TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban című kiemelt projekt általános célja a teljes felsőoktatás valamint az oktató/kutató intézmények tudományos (szakirodalmi) információs hátterének javítása, bővítése. A projekt stratégiai célja a magyar felsőoktatás és tudományos kutatás elektronikus tartalomközreadó programjainak fejlesztése, bővítése.

Több mint 10 éves múltra tekint vissza az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. aktív részvétele a felsőoktatási és kutatói szféra magas színvonalú, lektorált elektronikus tartalmakkal való kiszolgálása tekintetében. Az EISZ Nemzeti Alapprogram első 10 évében, 2011 év végéig az Educatio EISZ Iroda nevű szervezeti egysége végezte az EISZ Nemzeti Program koordinálását az igényfelméréstől a konzorcium vezetésén keresztül a szolgáltatások folyamatosságának biztosításán át a statisztikák elkészítéséig és fejlesztési javaslatok megfogalmazásáig.

Az "Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban" projekt fő megvalósítási irányai az alábbi tevékenységekhez kötődnek:

1. tudományos adatbázisok beszerzése

2. informatikai fejlesztések, beszerzések

3. validáció (TÁMOP 4.1.2/A pályázatokból)

4. kutatások, tanulmányok

1. A tudományos adatbázisok beszerzése

Az adatbázis licencek kiválasztása és beszerzése sikeresen lezajlott, az eredetileg tervezett 8 adatbázis helyett 12 vált hozzáférhetővé az ezeket igénylő konzorciumi tagok számára. Tudományágak szempontjából az irodalomtudomány és a művészettörténet területén, sőt, összefoglalóan a humán tudományok területén történt jelentős előrelépés, amely jelentősen javította az elektronikus forrásokhoz való hozzáférés tudományági megoszlásában korábban tapasztalt egyenetlenségeket. A szakma nagy sikerként könyveli el a magyar nyelvű digitalizált folyóiratok beszerzésével megvalósult magyar nyelvű digitalizált tartalmak felé történt elmozdulást.

Ízelítő az adatbázisokból a teljesség igénye nélkül:

Az Arcanum Digitális Tudománytár Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő szaktudományos adatbázisa. 2012 januárjától a TÁMOP fejlesztések eredményeként vált elérhetővé a felsőoktatási intézmények számára. Az Arcanum a társadalomtudományok területén legfontosabb magyar szakmai folyóiratok és más fontos hazai periodikumok gyűjteménye, amelynek szövegterjedelme meghaladja az 1,6 millió oldalt.  Teljes szövegű hozzáférést biztosító helytörténeti, magyar történelmi, nyelvtudományi, felekezeti, hadtörténeti archív magyar nyelvű adatbázis.

A SciVerse e-book könyvtár 1192 db idegen nyelvű e-book könyvet tartalmaz a kémia, az orvostudomány, a pszichológia, a környezettudományok, a biokémia, genetika és molekuláris biológia, a mezőgazdasági és biológiai tudományok, az idegtudomány, a farmakológia és toxikológia területén. A könyvek PDF, HTML, illetve a 2008 után megjelent művek XML formátumban érhetők el, tölthetők le és nyomtathatók.

A World Biographical Information System (WBIS) Online a világ egyik legjelentősebb életrajzi adatbázisa, úgynevezett biográfiai adatbázis. Több mint 5 millió emberről tartalmaz életrajzi adatokat; nem csak a tudományok, hanem az élet minden területéről, nemtől, társadalmi helyzettől, foglalkozástól függetlenül, a világ minden országából és régiójából, Kr.e. 4000-től napjainkig, valamint hozzávetőleg 9 millió digitalizált cikkhez nyújt hozzáférési lehetőséget közel 10.000 forrásmű alapján. Forrásokat a XVI. századtól használnak fel, 44 nyelven, több mint 17.000 kötet terjedelemben.

2. Informatikai fejlesztések, beszerzések

Az informatikai fejlesztések alapja a www.eisz.hu és a www.tankonyvtar.hu portálok fejlesztése, átalakítása, a szükséges hardver és szoftver háttér kialakítása sikeresen megvalósult. A portálok 2012 márciusa óta zavartalanul üzemelnek, látogatóink megújult formában és folyamatosan bővülő tartalommal vehetik igénybe a www.tankonyvtar.hu nyújtotta szolgáltatásokat. Az új honlapok kialakítása során fontos alapelv és célkitűzés volt, hogy a felhasználók minél gyorsabban és hatékonyabban megtalálják az őket érdeklő tartalmakat. A kereső három karakter begépelése után automatikusan indul, a dokumentumok szövegeiben és metaadataiban is keres. A Böngészés fülön található tudományterületenkénti csoportosítás segítségével is tanulmányozhatók a fent lévő tananyagok, könyvek és cikkek, videó- és hangállományok. Az eisz.hu oldalon bepillantást nyerhetnek az érdeklődők a tudomány nemzetközi élvonalában használatos adatbázisokba, 30 multidiszciplináris vagy adott tudományterülethez köthető adatbázis leírását áttanulmányozva haladhatnak tovább érdeklődési területüknek megfelelően.

3. Validáció

A tankonyvtar.hu Magyarországon mára már a legnagyobb ingyenes felsőoktatási tartalomszolgáltató oldal, amely elektronikusan tesz közzé felsőoktatási tananyagokat. Szakkönyvek, tankönyvek, egyetemi jegyzetek, tanulmányok, szakcikkek, lexikonok találhatók állományában, amelyek letölthetők Pdf, xml, Html és ePub formátumban.

Az induló, kb. 300 elektronikus tananyagból és szakkönyvből álló gyűjtemény az Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban (TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002) kiemelt projekt keretében 1200 tananyaggal bővült, a TÁMOP-4.1.2-08/1/A, valamint a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR konstrukciók révén. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. prioritása továbbra is ösztönzi a felsőoktatási intézményeket, hogy készítsék el digitalizált formában mindazokat a jegyzeteket, szakkönyveket, tananyagokat, segédanyagokat, amely a korszerű követelményeknek megfelelnek, amelyeket munkájuk során használni fognak. Az ESZA Nonprofit Kft. tartalmi ellenőrzés után fogadta be az elkészült pályázati anyagokat. Az eredeti fejlesztések esetében a pályázat követelményein kívül az is a magas színvonalat szolgálja, hogy az elkészült pályaműveknek szigorú minőségi ellenőrzésen kell átjutniuk, melynek során meg kell felelniük mind a tudományos tartalom, mind a technológiai megvalósítás szempontjainak.

4. Kutatások, tanulmányok

A szakmai háttértámogatást szakértők bevonásával, felmérések, tanulmányok készítésével alapoztuk meg, az elkészült tanulmányok az alábbiak:

Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) és a Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár (KFDT) felhasználók felmérése (szociológiai tanulmány 4889 interjús adatfelvétellel, 106 szakértői és felhasználói mélyinterjúval)Magyar tartalomszolgáltatások elemzése - MATE (Felsőoktatási tartalomszolgáltatás, az uniós forrásokból történő digitalizálási projektek elemzése, digitális taneszköz használat elemzése)A felsőoktatási intézmények tudományos teljesítménye az EISZ Nemzeti Program szolgáltatásainak tükrében című tanulmány tartalmazza az általános hazai helyzet leírását, jövőbeli stratégiák elemzését, a jogszabályi és a tudománypolitikai környezet bemutatását, a fentiek vizsgálatából eredő konklúziókat, tudománypolitikai javaslattétel megfogalmazását.

A TÁMOP-4.2.5-09 projekt megvalósítása során a felsőoktatási és nonprofit kutatói szféra  12 olyan új tudományos adatbázishoz kapott hozzáférést, amelyek révén a korábban az adatbázis-szolgáltatások terén tapasztalható természettudományos túlsúlyt jelentősen sikerült enyhíteni, a tudományági lefedettséget egyenletesebbé tenni, mintegy 1200 új tananyaghoz jut hozzá a tankonyvtar.hu felsőoktatási tartalomszolgáltató portálon keresztül, s mindezeket a szolgáltatásokat korszerű, gyors, felhasználócentrikus honlapokon keresztül érheti el.

Projekt megnevezése:
Elektronikus tartalomfejlesztés
és szolgáltatás a kutatásban
és a felsőoktatásban
(TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002)