Educatio

TÁMOP-3.4.2.B „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja. Szakszolgálatok fejlesztése”

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében vállalta a 3.4.2/B „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)" című kiemelt projekt megvalósítását.

A pedagógiai szakszolgálatok a köznevelés intézményrendszerében olyan szolgáltató feladatot látnak el, amelyek a gyermekek, tanulók és családjaik számára sokféle, főképp diagnosztikai, fejlesztő és terápiás szolgáltatást nyújtanak. Pedagógiai szakszolgálati tevékenységek körébe tartozik a gyermekek korai fejlesztése, a logopédiai ellátás, a nevelési tanácsadás, a pályaválasztási tanácsadás, a sajátos nevelési igény, a tanulási, magatartási, beilleszkedési zavar megállapítása, a gyógytestnevelés, a konduktív pedagógiai ellátás, a fejlesztő nevelés, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

A pedagógiai szakszolgálatok szolgáltatásainak korszerűsítésére, a szakemberek tudásának bővítésére mindezidáig kevés olyan forrás felhasználási lehetőség nyílt, amelyeket az intézmények munkájának korszerűsítésére használhattak volna fel.

Ezt a hiányt pótolja a TÁMOP 3.4.2/B kiemelt projekt a pedagógiai szakszolgálatok sokrétű szakmai támogatásával. Ez jelenti a szakszolgálati intézményrendszer átalakulásához nyújtott szakmai segítséget, az intézmények infrastrukturális fejlesztéseit, korszerű eszközfejlesztéseket, a szakmai tudások bővítését, a szakemberek továbbképzését, valamint a szakszolgálati munkát segítő informatikai támogató rendszer kiépítését is

A projekt célja ezzel, hogy országos szinten legyen biztosított, hogy a pedagógiai szakszolgálati intézményekben a gyermekek, a tanulók és családjaik Magyarország egész területén, azonos színvonalon, helyben vagy a lakóhely körzetében jussanak elérhető, korszerű, komplex, tudatosan szervezett ellátáshoz.

A projekt teljes leírása ide kattintva érhető el »

Projekt megnevezése:
Sajátos nevelési igényű gyerekek
integrációja. Szakszolgálatok fejlesztése
(TÁMOP-3.4.2.B/12-2012-0001)