Educatio

TÁMOP-3.1.5/12 "Pedagógusképzés támogatása"

 • 2013. 05. 21.

A projekt alapvető célja a pedagógus-továbbképzési rendszer Nemzeti Köznevelési Rendszerre épülő megújítása a jelenlegi rendszer felülvizsgálatával, tartalmi, szerkezeti megújításával, az életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programok fejlesztésével, valamint a pedagógusok szakmai előmenetelét támogató szaktanácsadói szolgáltatások megújításával.

A projekt célja továbbá:

 • Az újonnan létrejött képzési programok lebonyolítása, nyomon követése;
 • A pedagógus életpálya, szakmai előmenetel nyilvántartása az arra létrehozott nyomon követő rendszer segítségével;
 • Egy új, eTanulás alapú pedagógus-továbbképzési IT rendszer kialakítása és működtetése;
 • A közoktatás-fejlesztésben eddig háttérben maradó intézmények, valamint a szakiskolák közismereti tantárgyait tanító pedagógusainak értékelése során feltárt fejlesztési hiányterületekre koncentráló képzési és képzői kapacitás, valamint a képzéseket támogató rendszer megteremtése.


Megvalósítók

A pályázati konstrukciót a három partner konzorciumi együttműködésben valósítja meg:

A konzorcium vezetője az Oktatási Hivatal, amely az oktatási ágazat számos hatósági feladatát országos illetékességgel látja el.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az oktatási ágazat stratégiai kutató-fejlesztő és szakmai szolgáltató háttérintézménye.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. számos, a köznevelés és a felsőoktatás szolgálatában álló informatikai rendszert fejleszt és üzemeltet, többek között a Köznevelési Információs Rendszert, a Felsőoktatási Információs Rendszert, és a Sulinet Portált. Közreműködik közoktatás-fejlesztési feladatokban, és különböző közoktatási pedagógiai szakmai szolgáltatásokat végez, melynek kiemelt területei az IKT-alapú módszertani fejlesztések, a digitális taneszköz- és tartalomfejlesztés szakmai támogatása.

Az Educatio feladatai a projektben

Új informatikai eszközrendszerek a közoktatás szolgálatában

 • A megújuló pedagógus-továbbképzési rendszer informatikai hátterének fejlesztése és biztosítása,
 • a Pedagógus-életpályamodell bevezetését és működtetését támogató informatikai rendszer fejlesztése és biztosítása,
 • eTanterem-rendszer  szakmai tervezése és fejlesztése, amelynek része egy olyan digitális tanulási környezet kialakítása, amely lehetővé teszi a továbbképzések teljes körű elektronikus szervezését, nyilvántartását és levezénylését,
 • az Iskolatáska továbbfejlesztése a projekthez kapcsolódó két területen: szaktanácsadás, továbbképzések.

Megújuló továbbképzési kínálat

 • Továbbképzések felülvizsgálata és új továbbképzési struktúra kialakítása a digitális kompetencia fejlesztésének területére vonatkozóan (e-learning környezet, blended, valamint moduláris továbbképzések).

Megújuló szaktanácsadói szolgáltatások

 • Új szaktanácsadói struktúra, felkészítési és támogatói rendszer kialakítása a digitális kompetencia fejlesztésének területére vonatkozóan.

Továbbképzések megszervezése és lebonyolítása

 • Pedagógusok felkészítése, annak érdekében, hogy képesek legyenek minden diák számára olyan pedagógiai gyakorlatot megvalósítani, amely az egyenlő hozzáférést biztosítja számukra.
 • A pedagógusok részvételének biztosítása olyan továbbképzésekben, amelyek a 21. századi elvárásoknak megfelelő általános módszertani, digitális kompetenciáik fejlesztését támogatják.

 

Projekt megnevezése:
Pedagógusképzés támogatása
(TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001)