Educatio

TÁMOP-3.1.1 "XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)" II. szakasz

A TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt II. szakaszának, mely 2012. augusztus 1-jétől 2015. január 31-ig tart, a támogatás összege 6,9 Mrd Ft, mely a konzorciumi tagok között az alábbiak szerint oszlik meg: főkedvezményezett az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet: 3,4 Mrd Ft, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.: 2,3 Mrd Ft, Oktatási Hivatal: 1,2 Mrd Ft. Támogató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága, közreműködő szervezet az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt átfogó célja a közoktatás-fejlesztés szakmai, informatikai támogatása, minőségbiztosítása és nyomon követése, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek és az új tartalmi szabályozóknak megfelelően, a közoktatás információs rendszeréhez kapcsolódóan.

Megújul a köznevelés


Az Educatio Nkft. konzorciumi partnereivel együttműködésben részt vesz a referenciaintézményi minősítés eljárásrendjének felülvizsgálatában és lefolytatásában. Kiemelt feladata az Iskolatáska felületen található jó gyakorlatok gyűjteményének felülvizsgálata, melynek eredményeként létrejön egy olyan rendszerezett adatbázis, amely hatékonyabban segíti az ott szereplő minősített köznevelési innovációk adaptálhatóságát.

Új kutatásokat végez az óvoda-iskola átmenet, az esélyteremtés, a hátránykompenzáció területén, erre alapozva új akkreditált képzéseket fejleszt.

Kiemelt célunk, hogy valamennyi tevékenységben jelenjenek meg az esélyteremtést és az SNI/BTMN-gyermekek egyenlő hozzáférését támogató programelemek, a diagnosztikus eszközök fejlesztése, a kora gyermekkori ellátórendszer és a munkaerő-piaci átvezetés támogatására kutatás-fejlesztési pályázatok kiírása és megvalósítása, a hiányterületeken képzési programok fejlesztése és szervezése, illetve információs felület működtetése szakemberek, intézmények és családok számára.

Köznevelési Információs Rendszer (KIR)


A KIR működését megalapozó szolgáltatások újragondolása és az elérhetőségét biztosító infokommunikációs megoldások korszerűsítése kiemelt feladat. Indokoltságát az alrendszerek szigetszerű működése, eltérő logikai felépítése támasztja alá, ami mára korlátozó tényezővé vált. A tervezett komplex fejlesztés maximalizálja az alrendszerek integrálásából adódó költségcsökkentő és minőségnövelő lehetőségeket.

A fejlesztés keretében sor kerül a tanügy-igazgatási folyamatok racionalizálására és a megváltozott jogszabályi környezethez történő illesztésére, a meglévő kiszolgáló felületek korszerűsítésére, új szolgáltatások kidolgozására, illetve a KIR adattartalmának felülvizsgálatára és korrekciójára. Az adminisztráció csökkentése elsősorban az iskolai adminisztrációs rendszerek és a KIR közötti adatkapcsolat továbbfejlesztésén és teljes körűvé tételén keresztül valósul meg. Megtörténik a különböző államigazgatási nyilvántartások KIR-rel való összekapcsolása, amely megszünteti a párhuzamos adatgyűjtést.

Digitális írástudás


A pedagógiai-módszertani megújulás, a digitális írástudás fejlesztése továbbra is fontos cél. Ennek megfelelően kutatási eredmények és felhasználói igények alapján tovább fejlődik a Sulinet komplex e-tanulás rendszer. A Fejlesztési Nyomonkövető Felület (FNF) alkalmas lesz újabb pályázati eredmények fogadására, elemezhetővé tételére, a korábbi Szolgáltatói Kosár pedig Iskolatáska néven, megújult felülettel és tartalommal fog rendelkezésre állni.

Az IKT oktatási alkalmazásai iránt érdeklődő hazai és határainkon túli magyar pedagógusok hagyományos és elektronikus módon szerveződő (pl. Sulinetwork) közösségekben cserélhetnek tapasztalatot, részvételükkel szakmai műhelyek jönnek létre (IKT Műhely).

Az Educatio Nkft. fontos célja a hazai és a nemzetközi kutatások és elismert jó gyakorlatok adaptálása és terjesztése, valamint kutatás-fejlesztések lebonyolítása a digitális pedagógia, a mobiltanulás, az internetbiztonság, az SNI-IKT és a nyílt forráskódú szoftverek területén.

Óvodai fejlesztések


Az óvodai fejlesztés két releváns - az Alapprogram módosításának megfelelő - terület feltárására és fejlesztésére koncentrál: a kutatási program, az eredményes óvoda-iskola átmenet és a hátránycsökkentés hazai tudásait és jó gyakorlatait elemzi nemzetközi kitekintéssel, adaptálható elemek bevonásával. A kutatás-fejlesztés intézményi szintű és rendszerszintű javaslatokkal támogatja a jogalkotót: a specifikált - intézményi szintű és rendszerszintű - javaslatok alapján stratégiai dokumentum készül a területek hosszú távú fejlesztése érdekében. A feltárt eredmények és tudások tartalma alapján 3 féle képzés fejlesztésére és a képzések megvalósítására kerül sor: összesen 300 óvodapedagógus, köztük óvodai szakértők képzésére is. A disszeminációra szervezett műhelymunkák, rendszeres publikációk, a sulinet portálon önálló óvodai kategória működtetésével és két szakmai kötet segítségével kerül sor.

A projekt 1. szakaszával kapcsolatos információkért kattintson ide.

Projekt megnevezése:
XXI. századi közoktatás
(fejlesztés, koordináció)

(TÁMOP-3.1.1-II/1-2012-0001)