Educatio

TÁMOP-3.1.10 "Helyi oktatásirányítás fejlesztése"

  • 2013. 03. 01.

A TÁMOP-3.1.10.-11/1-2012-0001 „Helyi oktatásirányítás fejlesztése" c. kiemelt projektet az Oktatási Hivatal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumi formában valósítja meg 2012. július 1. és 2014. december 31. között.

A megvalósítás költsége: 4.891.938.983 Ft.

Az Oktatási Hivatal a megvalósításban projektgazdai, konzorcium vezetői szerepet tölt be. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a projektben konzorciumi partnerként, 1.499.999.999 Ft-os költségkerettel vesz részt.

A projekt hosszú távú célja hozzájárulni a magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági mutatóinak – javításához: a köznevelési rendszer szerkezetének, irányítási modelljének és finanszírozásának átalakításával.

A projekt közvetlen célja az új szerkezetű közigazgatási egységek mellé rendelt tankerületek intézményhálózatának teljes körű felmérése és helyzetelemzése által javaslattétel a köznevelés új intézményszerkezetének kialakítására, a kialakításnak szakmai és informatikai támogatása, az intézményfenntartói és intézményirányítói feladatokat ellátók felkészítése a releváns feladatokra, az új köznevelési törvény és végrehajtási rendeleteinek megfelelő intézményi működés szakmai támogatása, valamint az új szerkezetű intézményhálózat ellenőrzési protokolljának kidolgozása és működtetése.

A kiemelt projekt helyzetfelmérés és elemzés szakmai részleteinek kidolgozása megnevezésű 3. projektrésze magában foglalja a korábban megyei fenntartásban lévő intézmények átszervezésének elemzését, a helyzetfelmérés által érintett adatkör meghatározását, az adatok forrásának, az adatgyűjtés módszereinek, valamint a felméréshez szükséges humán erőforrás és eszközök meghatározását, a helyzetelemzés folyamatának, módszereinek, indikátorainak részletes leírását, az intézményrendszer tervezett átszervezési, átalakítási folyamatának elemzését, optimalizálását.

TÁMOP 3.1.10-11/1-2011-0001 "Helyi oktatásirányítás fejlesztése" - támogatási szerződés (pdf)

Az Oktatási Hivatal projektoldala »

Projekt megnevezése:
Helyi oktatásirányítás fejlesztése
(TÁMOP-3.1.10.-11/1-2012-0001)