Educatio

iTEC – A jövő osztályterme

itec.jpg

2010-2014-ig tart a European Schoolnet eddigi legnagyobb nemzetközi kutatási és fejlesztési projektje az infokommunikációs eszközök oktatási alkalmazása terén. Az „iTEC - innovatív technológiák egy motiváló osztályterem szolgálatában" elnevezésű projekt célja innovatív osztálytermi környezetek, tevékenységek kialakítása és tesztelése. Magyar konzorciumi partnerként cégünk készíti fel a projektbe bevont pedagógusokat a kísérleti osztálytermi munkába, koordinálja az osztálytermi munkát, valamint elvégzi a kutatáshoz szükséges adatgyűjtést.

A projektben az eddigi hat tesztelési időszak során 180 önkéntes pedagógust képeztünk ki az innovatív technológiák osztálytermi használatára. Közülük mintegy 130-an sikerrel ültették át a konzorcium által fejlesztett tanulási tevékenységeket saját osztálytermi gyakorlatukba és vitték végig a tesztelést. A bevont pedagógusok aktív online közösséget alkotnak, jó gyakorlataikat nemzeti és nemzetközi szinten osztják meg egymással.