Educatio

Felsőoktatási Információs Rendszer

fir.jpg

A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) elektronikus formában létrehozott, közhiteles központi nyilvántartás, amely a felsőoktatással kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a nemzetgazdasági szintű tervezéshez, továbbá a felsőoktatásban részt vevők jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazza.

Két fő alrendszere:

  • a felsőoktatási intézményi nyilvántartás, amely a felsőoktatási intézmények alapító okiratában és működési engedélyében szereplő adatokat tartalmazza,
  • a felsőoktatási személyi nyilvántartás, amely a hallgatók és a felsőoktatásban alkalmazottak adatait tartalmazza.


A FIR-ben nyilvántartott adatok körét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet határozza meg. A FIR-be kötelesek adatot szolgáltatni a felsőoktatási intézmények és az intézményfenntartók. A személyi nyilvántartás intézményi adatszolgáltatáson alapul, mely a szükséges adatok egyszeri feltöltését, valamint a feltöltött adatok folyamatos frissítését jelenti. A felsőoktatási intézmények a tanulmányi rendszereiken keresztül tudnak adatot közölni a FIR-be. Az adatok megbízhatóságát a digitális aláírással hitelesített adatküldés biztosítja.

A FIR működtetője, és egyúttal a tárolt adatok adatkezelője az Oktatási Hivatal. A FIR adattartalma alapján a Hivatal jogszabályi előírások szerint adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesít, többek között az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (OEP) a nappali munkarendű oktatásban részt vevő hallgatók egészségügyi ellátásra való jogosultságának érvényesítése érdekében.

A FIR 2006 óta működik, de 2012-ben igen jelentős fejlesztési folyamaton, érdemi megújuláson ment keresztül. Az ennek eredményeképpen kialakított új rendszer 2012. szeptember 3-án nyílt meg a felsőoktatási intézmények számára, a hallgatói és oktatói adatok fogadásához.
A FIR megújításának legfontosabb stratégiai elemei:

  • az elektronikus aláírással hitelesített intézményi adatközlés tisztelete,
  • az elemi kritériumoknak megfelelő valamennyi továbbított intézményi adat befogadása,
  • a már beépült adatokon a nyilvános adatellenőrzési szabályok alapján elvégzett ellenőrzések,
  • a hibajegyeknek és az adatminőség státuszának visszajelzése,
  • a hibák intézményi javításához kialakított méltányos türelmi idő,
  • elektronikus kérelemkezelés a felsőoktatási intézmények képzéseinek nyilvántartásba vételéhez,
  • többrétegű központi támogatás a feltöltéshez.


A központi személyi nyilvántartás adatainak teljessége és minősége az intézményi tanulmányi rendszerekben tárolt adatok teljességének és minőségének függvénye. A megbízható, közhiteles ágazati nyilvántartás, az intézményi statisztika FIR-alapon történő jövőbeli megvalósítása, a társhatóságoknak nyújtott adatszolgáltatás hitele, a hallgatók és az oktatók különböző jogosultságainak központi kezelése alapvetően függ attól, hogy az intézményi nyilvántartások pontos, naprakész adatokat tartalmazzanak.

Az intézményi tanulmányi rendszerekből érkező, FIR-ben nyilvántartott hallgatói és alkalmazotti adatok a www.magyarorszag.hu honlapon az Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével hozzáférhetőek és ellenőrizhetőek az érintett személyeknek. A hallgatók számára rövidesen itt lesznek elérhető információk a felsőoktatási tanulmányok során felhasznált támogatott félévekről, illetve az OEP-hez történt bejelentésről is.

A FIR működéséről további információk olvashatók a www.oktatas.hu honlapon a Felsőoktatás menüpont alatt.