Educatio

Felsőoktatási felvételi

e_felveteli.jpg

A felvételi eljárás lebonyolításának keretében biztosítjuk a felvételi eljárás informatikai hátterét, ellátjuk, illetve koordináljuk az eljárás ügyviteli folyamatait, valamint felvételivel kapcsolatos információkat továbbítunk az érintettek számára és ezzel kapcsolatos tájékoztatási és ügyfélszolgálati feladatokat végzünk.

A felvételi eljárás lebonyolításának keretében

  • biztosítjuk a felvételi eljárás informatikai hátterét;
  • ellátjuk, illetve koordináljuk az eljárás ügyviteli folyamatait;
  • felvételivel kapcsolatos információkat továbbítunk az érintettek számára, ezzel kapcsolatos tájékoztatási és ügyfélszolgálati feladatokat látunk el.


A felsőoktatási felvételi eljárás a gyakorlatban évente három felvételi eljárás lebonyolítását jelenti. A keresztféléves eljárásban átlagosan 6000, az általános eljárásban 100 000-140 000, a pótfelvételi eljárásban kb. 10 ezer jelentkező nyújt be jelentkezést.

A felsőoktatási felvételi eljárás lebonyolításának összetett feladata érinti Társaságunk szervezeti egységeinek többségét. Évente átlagosan 200-250 fő dolgozik a feladatok végrehajtásán.

A felvételi eljárás kiemelt feladata a beérkező felsőoktatási felvételi jelentkezési lapok, hitelesítő adatlapok, dokumentumok, kérelmek, valamint elektronikus adatok feldolgozása, rögzítése, ellenőrzése, hitelesítése és döntésre történő előkészítése. Ezek elsősorban postabontási, vonalkódozási, szkennelési, adatrögzítési, típusba sorolási, illetve összehasonlítási (hitelesítési) tevékenységek.

Az évi három felvételi eljárásban összesen kb. 700 ezer feldolgozásra váró és kb. 400 ezer egyéb járulékos dokumentum keletkezik. A jelentkezői dokumentumok feldolgozásán időszaktól függően 10 állandó munkatárs és 60-60 fő adatfeldolgozó dolgozik februártól augusztusig.

A felsőoktatási felvételi jelentkezések során a jelentkezőknek 2005 óta lehetőségük van az általunk fejlesztett elektronikus felületen benyújtaniuk a jelentkezésüket. Az E-felvételiben rögzített adatok több szintű informatikai ellenőrzésen mennek keresztül, így a felületen keresztül jelentkezők nem tudnak hibás vagy hiányos jelentkezést benyújtani. Az elmúlt évek folyamatos fejlesztéseinek és a felhasználói visszajelzések alapján kialakított új funkcióknak köszönhetően folyamatosan nőtt – 2013-ban meghaladta a 80 százalékot – azoknak az aránya, akik ezt a lehetőséget választották a papír alapú felsőoktatási jelentkezés helyett.

Az eljárások informatikai üzemeltetését, így az E-felvételi rendszer, a feldolgozáshoz vagy a pontszám és ponthatár-megállapításához szükséges rendszerek üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését munkatársaink látják el.

Kapcsolódó tartalom: Felvi.hu/efelveteli