Educatio

Továbbképzések elégedettségi mutatói 2011

Az Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft. közzéteszi a 2011. évben lezajlott továbbképzések résztvevőinek elégedettségét tartalmazó összesítéseket képzésenként.

A Kormány 93/2009. (IV.24.) Korm. rendeletének 6. §: "(...) A továbbképzés szervezője a honlapján a program résztvevőinek a program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről szóló összesítést a program befejezését követően harminc napon belül nyilvánosságra hozza."

Képzők képzése

Képzők képzése - TÁMOP

Közoktatási intézmények átszervezése, fenntartói együttműködések

SNI ellátórendszer szereplői - a korai fejlesztéstől a nyílt munkaerő-piaci átvezetésig

Képességvizsgáló tesztek/tesztrendszerek standardizálása: kismintás bemérés, pilot szúrópróba elvégzése" K+F pályázathoz kapcsolódó - tesztek felvételében résztvevő szakemberek felkészítése

Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása az eTwinning program keretében

Helyszín információk

Helyszín:
Időpont:

közoktatás