Educatio

Esélyegyenlőségi Projektirodához tartozó pedagógus-továbbképzések indítási jogának átadása

2011 tavaszától a Wekerle Sándor Alapkezelő (továbbiakban: Alapkezelő) lesz az esélyegyenlőségi programok megvalósításáról szóló TÁMOP 3.3.1. kiemelt projekt kedvezményezettje, amennyiben ennek a jogszabályi háttere biztosítottá válik.

Az átadás-átvétel az Educatio Nonprofit Kft. és a Wekerle Sándor Alapkezelő (továbbiakban: Alapkezelő) között létrejövő megállapodás alapján történik, lebonyolításáig pedig átmeneti szabály tájékoztat az Esélyegyenlőségi Projektirodájához tartozó pedagógus-továbbképzések indítási (továbbképzés-szervezési) jogáról:

1. Az Educatio határozott időtartamra - 2011. augusztus 31-ig - térítésmentesen átadja az 1. számú mellékletben felsorolt továbbképzési programok továbbképzés-szervezési jogát az igénylő külső szolgáltatók részére. A továbbképzés-szervezési jog határidejének lejárta után az együttműködési megállapodás módosítására kerülhet sor, vagy új együttműködési megállapodás születhet.

2. A továbbképzés-szervezési jog térítésmentes átadásának legfontosabb feltétele a képzés lebonyolításában képzői (oktatói) feladatot ellátó személyekkel kapcsolatos elvárások teljesítése.
Az egyes továbbképzési programok képzői feladatát azon személyek láthatják el, akik a 2. sz. mellékletben leírt speciális képzettséget tanúsító (és/vagy képzői továbbképzési program-fejlesztői munkáról) az Educatio (vagy jogelődje: a SuliNova Kht.) által kiadott tanúsítvánnyal, vagy igazolással rendelkezik, és szerepel az Educatio képzőinek listájában.

Az indítási (továbbképzés-szervezési) jogok folyamatos átadása érdekében kérjük, a mellékelt adatlapot elektronikus úton küldjék el az Educatio részére az inditasikiadas@educatio.hu e-mail címen. Munkatársaink a beérkezés sorrendjében lépnek kapcsolatba a szervezetekkel.

Továbbra is közzétesszük azon képzők (oktatók) listáját, akik az adott képzés esetében képzői jogosultsággal rendelkeznek, s hozzájárultak nevük és elérhetőségük megjelentetéséhez (3. sz. melléklet).

A TÁMOP 3.3.1 kiemelt projekt II. szakaszában lehetőség nyílik azon képzések indítására (4. sz. melléklet), melyek az IPR alkalmazást támogató módszertani továbbképzési programok képzői feladataira készítik fel a jelentkezőket.

További információk:

Folyamatleírás

1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet

Együttműködési megállapodás sablonja

EÜ 1. számú melléklete
EÜ 2. számú melléklete
EÜ 3. számú melléklete

Helyszín információk

Helyszín:
Időpont:

közoktatás