Educatio

Közérdekű adatok

  • 2015. 07. 28.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 209/2015. (VII. 23.) kormányrendelet alapján az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. december 31. napján megszűnt. A Társaság feladatait 2016. január 1. napjától az Oktatási Hivatal látja el.


Figyelem! A honlapon található valamennyi adat és információ 2015. december 31-es zárású.


A 2011. évi CXII. törvény alapján közzétett közérdekű adataink. A sorszámok a tv. 1. sz. mellékletében foglaltakat követik.

I. Szervezeti, személyi adatok

11. Irányítás és felügyelet

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Társaságunk működését érintő jogszabályok, Alapító okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Adatvédelmi Szabályzat
6. Társaságunk által fenntartott adatbázisok és nyilvántartások
7. Kiadványaink, folyóirataink
10. Hírek, közlemények
11. Pályázataink

III. Gazdálkodási adatok

1. Éves beszámolók
2. Létszámra és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok
4. Közbeszerzések, illetve 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó beszerzések
7. Az EU támogatásával megvalósuló fejlesztéseink
8. Éves közbeszerzési tervek és azok módosításai

 

IV. Egyéb adatok

 

Közadatkereső »