Educatio

Kora gyermekkori ellátás intézményrendszere, az ellátórendszerben használatos protokollok

  • 2011. 12. 21.

Ajánlattételi Felhívás


Tisztelt leendő Partnerünk!

Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő (1122 Budapest, Maros u. 19-21.., adószám: 20933713-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-921734, képviselő: Kerékgyártó Sándor ügyvezető) a 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) kiemelt projekt támogatási szerződése alapján, a 4. számú „A sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását segítő szolgáltatások" pillér „Koncepció kialakítása és javaslatok kidolgozása a kora gyermekkori ellátás intézményrendszere teljesítményértékelési rendszerének és egységes minőségi kereteinek kialakítására valamint az ellátórendszerben használatos protokollok egységes, átfogó alkalmazására" alprojekt (WBS: 4.6.6, 4.6.7), keretében az alábbiakban részletezett szakmai tevékenység elvégzésére vonatkozó árajánlat megtételére kéri fel Önt/az Ön(ök) által képviselt gazdasági társaságot.

Ajánlatkérő neve: EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
TÁMOP 3.1.1 PROGRAMIRODA
Telefon- és telefaxszám: telefon: +36 1 477 3100
fax: +36 1 477 3136
Ügyintéző neve és elérhetősége (e-mail cím): Kapcsáné Németi Júlia
julia.nemeti@educatio.hu
Tevékenység/megbízás (ajánlatkérés) tárgya: Koncepció kialakítása és javaslatok kidolgozása a kora gyermekkori ellátás intézményrendszere teljesítményértékelési rendszerének és egységes minőségi kereteinek kialakítására, valamint koncepció kialakítása az ellátórendszerben használatos protokollok egységes, átfogó alkalmazására
Rendelkezésre álló forrás: bruttó 27 432 000,- Ft
Teljesítési határidő: 1. részteljesítés 2012. február 6.
Végteljesítés 2012. február 24.
Teljesítésigazolás alapja: Az 1. sz. mellékletben megjelölt tartalmak (PRI. /PR1-PR7/, PRII./PR8-PR11/, PR12-PR13)
Kifizetés: A fizetés banki átutalással, a szerződésben rögzített részletek szerint, a számla kiállításától számított 90 napon belül történik.
Ajánlattételi felhívás dátuma: 2011. december 21.
Ajánlattételi határidő:

2011. december 29. 12 óra

Az Ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:
Ajánlatot tehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely önállóan jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, illetve ezek által alkotott konzorcium. Amennyiben a pályázatot konzorciumi együttműködés keretében nyújtják be, úgy a pályázathoz csatolni kell konzorciumi együttműködési megállapodást, amely tartalmazza legalább a partner által vállalt tevékenységeket, a megvalósítás időpontját, a tervezett költségeket, a partnerek közötti kapcsolattartás formáit.

Ajánlattevő (együttes Ajánlattétel esetén együttesen) az elmúlt 5 évben (2006.01.01 - a pályázat beadási határidejéig) rendelkezzen legalább két kutatási és/vagy fejlesztési referenciával (II. sz. Melléklet szerint), az alábbi területeken összességében legalább 20 M Ft értékben:

- oktatási szakterülethez köthető kutatások koordinálása illetve lebonyolítása,

- a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátórendszeréhez köthető kutatási és/vagy fejlesztő tevékenység a kora gyermekkori intervenció területén.

Bírálati szempont
ld. 1. sz. melléklet
Szerződéskötés tervezett dátuma: 2012. január 6.
Részletes feladatleírás: ld. az 1. sz. melléklet
Az ajánlat kötelező elemei:
ld. az 1. sz. melléklet

Formai követelmények, az ajánlathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
A cégszerűen aláírt ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban, 2011. december 29-én 12 óráig, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Inklúziós Pedagógiai Fejlesztések Irodájára (1122 Budapest, Maros utca 19-21. II. emelet 210-es szoba, Kapcsáné Németi Júlia) kérjük benyújtani. A személyes leadás az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Beszerzési Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. II. emelet 204-es sz. irodában lehetséges.

Ajánlattevő létezését harminc napnál nem régebben kiállított közokirat benyújtásával köteles igazolni.

A felhívás letölthető pdf-ben is

Dokumentáció (regisztráció szükséges)