Educatio

Az „Egész napos iskolát” megalapozó elemzések készítése. Kutatás, hatásvizsgálat lebonyolítása, valamint eredmények összegzése

  • 2011. 12. 23.

Ajánlattételi Felhívás


Tisztelt leendő Partnerünk!

Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Ajánlatkérő (1122 Budapest, Maros u. 19-21, adószám: 20933713-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-921734, képviselő: Kerékgyártó Sándor ügyvezető) 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) kiemelt projekt támogatási szerződése alapján az 1. számú, „Fejlesztéskoordinációs hálózat kialakítása és működtetése” pillér „Az „Egész napos iskolát” megalapozó elemzések készítése” alprojekt keretében (WBS: 1.1013.2.5) az alábbiakban részletezett szakmai tevékenység elvégzésére vonatkozó árajánlat megtételére kéri fel Önt/az Ön által képviselt gazdasági társaságot.

Ajánlatkérő neve: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
TÁMOP 3.1.1 Programiroda
Telefon- és telefaxszám: telefon: +36 1 477 3100
fax: +36 1 477 3136
Ügyintéző neve és elérhetősége (e-mail cím, telefonszám):

Mészáros Emese Krisztina
emese.meszaros@educatio.hu
+36 70 451 8692

Ajánlattételi felhívás dátuma:
2011.12.23.
Tevékenység/megbízás tárgya: Az „Egész napos iskolát" megalapozó elemzések készítése. Kutatás, hatásvizsgálat lebonyolítása, valamint eredmények összegzése
Rendelkezésre álló forrás bruttó 15.240.000,- Ft
Rászletes feladatleírás, teljesítési határidő(k): ld. I. sz. melléklet
Az ajánlat kötelező elemei ld. I. sz. melléklet
Teljesítésigazolás alapja: Az I. sz. mellékletben megfelelölt tartalmak (PRI.: PR1-PR4, PR5, PRII.: PR6-PR8)
Kifizetés: A fizetés banki átutalással, a számla kiállításától számított 90 napon belül történik.
Az Ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:

Ajánlatot tehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely önállóan jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, illetve ezek által alkotott konzorcium.

Amennyiben a pályázatot konzorciumi együttműködés keretében nyújtják be, úgy a pályázathoz csatolni kell konzorciumi együttműködési megállapodást, amely tartalmazza legalább a partnerek által vállalt tevékenységeket, a megvalósítás időpontját, a tervezett költségeket és a partnerek közötti kapcsolattartás formáit.

Ajánlattevő (együttes Ajánlattétel esetén együttesen) az elmúlt 2 évben (2010.01.01 – a pályázat beadási határidejéig) rendelkezzen legalább 12 M Ft értékben a 6-18 éves korosztály számára szervezett tanórán kívüli programokhoz kapcsolódó referenciával (II. sz. Melléklet szerint) az alábbi területeken:

  • tervezési és fejlesztési tevékenység legalább 10 db,
  • mérés-értékelési tevékenység legalább  5db,
  • a fentiek közül legalább 5 db LHH területen kell, hogy megvalósuljon.
Bírálati szempont

Összességében legelőnyösebb ajánlat
ld. I. számú melléklet

TESZOR szám: 722019 Egyéb társadalomtudományi kutatás, fejlesztés
Teljesítés időtartama: 2012. február 29.

Ajánlattételi határidő: 2011. január 3. 14:00 óra.

Szerződéskötés/megrendelés tervezett dátuma: 2012. január 6.

Az ajánlatot két eredeti példányban – cégszerűen aláírva kérjük benyújtani a fent jelzett időpontig faxon VAGY postai úton VAGY személyesen. Az ajánlatot a fent megjelölt ügyintéző nevére címezve és elérhetőségére kérjük benyújtani.

Az ajánlathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

  • Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni - jelen ajánlatkérés mellékletében található – felolvasólapot, amelynek minden sorának kitöltése kötelező.
  • A kötelezően csatolt mellékletek hiánya, hiányos kitöltése esetén, illetve a késve beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő nem fogadja el, hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.
  • Amennyiben rendelkezik aláírási címpéldánnyal, úgy annak másolati példányát kérjük az ajánlathoz csatolni.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy eredményes beszerzési eljárás ellenére ne valósítsa meg az adott beszerzést, és eltekintsen a szerződéskötéstől.

A felhívás letölthető pdf-ben is

Dokumentáció (regisztráció szükséges)