Educatio

Diagnosztikus ellátórendszer struktúrájának megújítása, diagnosztikus módszertan, Diagnosztikai kézikönyv

  • 2011. 12. 21.

Ajánlattételi Felhívás


Tisztelt leendő Partnerünk!

Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő (1122 Budapest, Maros u. 19-21.., adószám: 20933713-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-921734, képviselő: Kerékgyártó Sándor ügyvezető) a 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) kiemelt projekt támogatási szerződése alapján, a 4. számú „A sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását segítő szolgáltatások" pillér „Diagnosztikai, terápiás és fejlesztési szakmai protokollok kifejlesztése" és „Koncepció kidolgozása a diagnosztikus ellátórendszer intézményi struktúrájának megújítására" alprojektek (WBS: 4.5.5, 4.5.7), keretében az alábbiakban részletezett szakmai tevékenység elvégzésére vonatkozó árajánlat megtételére kéri fel Önt/az Ön(ök) által képviselt gazdasági társaságot.

Ajánlatkérő neve: EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
TÁMOP 3.1.1 PROGRAMIRODA
Telefon- és telefaxszám: telefon: +36 1 477 3100
fax: +36 1 477 3136
Ügyintéző neve és elérhetősége (e-mail cím): Kapcsáné Németi Júlia
julia.nemeti@educatio.hu
Tevékenység/megbízás (ajánlatkérés) tárgya: Koncepció kialakítása a diagnosztikus ellátórendszer intézményi struktúrájának megújítására; és koncepció kidolgozása diagnosztikus módszertani protokollok egységes, átfogó alkalmazására, valamint Diagnosztikai kézikönyv elkészítése
Rendelkezésre álló forrás: bruttó 35.847.020,- Ft
Teljesítési határidő: 1 részteljesítés: 2012. január 30.
2. részteljesítés (végteljesítés): 2012. február 29.
Teljesítésigazolás alapja: „Koncepció kialakítása a diagnosztikus ellátórendszer intézményi struktúrájának megújítására" tevékenység vonatkozásában:
• PR1. Helyzetelemzés (ellátórendszer)
• PR2. Koncepció a diagnosztikus ellátórendszer intézményi struktúrájának megújítására
• PR3. Javaslatok az egységességen alapuló diagnosztikai rendszer kialakításához szükséges intézkedésekre vonatkozóan

„Koncepció kidolgozása diagnosztikus módszertani protokollok egységes, átfogó alkalmazására, valamint diagnosztikai kézikönyv elkészítése" tevékenység vonatkozásában:
• PR4. Helyzetelemzés (protokoll)
• PR5. Koncepció a diagnosztikus módszertani protokollok egységes, átfogó alkalmazására
• PR6. Diagnosztikai kézikönyv

Szakmai napok/workshopok lebonyolítása tevékenység tekintetében:
• PR7. Lebonyolított szakmai napok/workshopok: a szakmai napok/workshopok megvalósulásának dokumentumai (szakmai program, előadások vázlata, jelenléti ívek stb.)
• PR8. Beszámoló a szakmai napok/workshopok tapasztalatairól, megfogalmazott korrekciós javaslatok, a javaslatok alapján véglegesített:
- „Koncepció a diagnosztikus ellátórendszer intézményi struktúrájának megújítására";
- „Javaslatok az egységességen alapuló diagnosztikai rendszer kialakításához szükséges intézkedésekre vonatkozóan";
- „Diagnosztikai kézikönyv";
- „Koncepció a diagnosztikus módszertani protokollok egységes, átfogó alkalmazására".

Kifizetés: A fizetés banki átutalással, a szerződésben rögzített részletek szerint, a számla kiállításától számított 90 napon belül történik.
Ajánlattételi felhívás dátuma: 2011. december 21.
Ajánlattételi határidő:

2011. december 29.

Az Ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:
Ajánlatot tehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely önállóan jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, illetve ezek által alkotott konzorcium. Amennyiben a pályázatot konzorciumi együttműködés keretében nyújtják be, úgy a pályázathoz csatolni kell konzorciumi együttműködési megállapodást, amely tartalmazza legalább a partnerek által vállalt tevékenységeket, a megvalósítás időpontját, a tervezett költségeket és a partnerek közötti kapcsolattartás formáit.

Ajánlattevő (együttes ajánlattétel esetén, együttesen) az elmúlt 5 évben (2006.01.01 - a pályázat beadási határidejéig) rendelkezzen legalább három kutatási és/vagy fejlesztési referenciával (ld. II. sz. melléklet szerint) az alábbi területeken összességében legalább 20 M Ft értékben:
• közoktatási szakterülethez köthető kutatások és/vagy fejlesztések koordinálása, illetve lebonyolítása;
• sajátos nevelési igényű tanulók egyenlő hozzáférését támogató oktatási fejlesztésekhez köthető nemzetközi és/vagy hazai fejlesztő tevékenység;
• sajátos nevelési igényű gyerekek diagnosztikai ellátórendszerének fejlesztéséhez köthető kutatási és/vagy fejlesztői tevékenység.

Bírálati szempont
ld. 1. sz. melléklet
Szerződéskötés tervezett dátuma: 2012. január 6.
Részletes feladatleírás: ld. az 1. sz. melléklet
Az ajánlat kötelező elemei:
ld. az 1. sz. melléklet

 

Formai követelmények, az ajánlathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
A cégszerűen aláírt ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban, 2011. december 29-én 10 óráig, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Inklúziós Pedagógiai Fejlesztések Irodája, Kapcsáné Németi Júlia nevére címezve (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) kérjük benyújtani. A személyes leadás az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Beszerzési Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. II. emelet 204-es sz. irodában lehetséges.

Ajánlattevő létezését harminc napnál nem régebben kiállított közokirat benyújtásával köteles igazolni.

A felhívás letölthető pdf-ben is

Dokumentáció (regisztráció szükséges)