Educatio

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogató!

Ez a tájékoztató az általunk üzemeltetett honlapok, portálok tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos, valamint az elektronikus Educatio-s postafiókok tartalmára vonatkozó adatvédelmi információkat tartalmazza!

Az EDUCATIO Társ. Szolg. Nonprofit Kft. (továbbiakban Educatio) honlapjain, portáljain a látogatók bizonyos személyes adatai két módon kerülhetnek a birtokunkba:

  • indirekt módon: a látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel és a látogatott lappal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a kapcsolat ideje alatt, és ezek a kiszolgáló rendszerek naplóiba is bekerülhetnek.
  • direkt módon: ahol erre lehetősége van, a látogató tudatosan ad meg adatokat magáról, pl. valamilyen regisztrációs lépésben.

Honlapjainkat a központi államigazgatási szervezetek honlapra vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek megfelelően alakítottuk ki, és részt veszünk a Közadattár által meghatározott adatszolgáltatás teljesítésében is. Törekedtünk arra, hogy a személyes adatok kezelése csak a szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges mértéken és a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A honlapunk látogatásával összefüggő látogatói adatokat fentebb említett körön kívül kizárólag a honlapot szerkesztő munkatársaink kezelhetik, a látogató által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben.

A látogatók személyes adatainak feldolgozása csak egy részét képezi tevékenységeinknek. Az Educatio a portálokkal össze nem függő tevékenységei során is kapcsolatba kerül állampolgárokkal, ügyfelekkel, akiknek személyes adatait a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint kezeljük.

Az Educatio által a munkavállalói számára biztosított elektronikus postafiók céges munkavégzésre szolgál az Educatio Információ Biztonsági Szabályzatának megfelelően.(Az Educatio megfelelően indokolt írásbeli igény esetén biztosítja a Szabályzat vonatkozó részének megismerését).

Az Educatio elektronikus postafiókjain keresztül folytatott elektronikus levelezés - üzenet és annak bármely csatolt anyaga, adatai, információk, vagyoni értékű ismeretek – üzleti titkot képez, továbbá bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett(ek), illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha az a személy, aki az üzenetet megkapta nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha az a személy, aki az üzenetet megkapta nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

Az üzleti titok megsértése büntetőjogi és polgári jogi felelősségre vonást von maga után. Nem minősül az üzleti titok megsértésének, ha az Educatio a közérdekű feladatellátásához kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségből eredően köteles harmadik fél részére megismerhetővé tenni az üzenet tartalmát.